.
 
:-> , , . :-)

>:-> -

>;->

:-[

:-E

:-F .

:-7 /֣

:-*

:-@

:-#

:-&

:-Q

:-?

:-P

:-S

:-D

:-X

:-C ...

:-/

:-o -!

:-9

:-0 ! ""

:-` ̣

:-1

:-!

:-$

:-%

:-q

:-a

:-e

:-t ޣ

:-i

:-]

:-[

:-} ,

:-{

:-j

:-d

:-k

:-\

:-|

:-<

:-x

:-c

:-v

:-b ?

:^) ...

:v) ...

:_)

:<) ...

:=)

:o)

:u) ()

:n) ()

%-) 15

8-) ԣ

B-) , -

O-) Meaoa, o, ae ooy acy

.-) oa

,-) oa ooa

g-) ece

|-I C

|^o Xpa

|-O ea

:,( e oca, a p

%-6 Mo yep (?)

8-| Heecoc

::-) Haea o (4 aa)

B:-) O a y

8:-) Maea eoa

:-{) yca

:-#) yce yc

{:-) Hae ap

}:-) ap ae aay

:-)~ Hec eyxy

:-~) Mpy

:"-) Ta cac, o a

=:-) ?? ooa

-:-) a

+-:-) Pc aa

`:-) Cpa oa po

,:-) Cpa pya po

O :-) Ae

C=:-) oap

*<:-) B ae ea Mopoa

E-:-) Paoe

8 :-) Boe

@:-) B pae

[:-)

>:-) eo, o

(:-) oa ya

+:-) Ce

:-)X B acye-aoe

(-: ea

[:] Poo

:-{} Haaac yo oao

:"-( aa

<|-) Kae

<|-( Mpa ae

-:-( Mpa a

@= epa oa

(8-o Mr. Bill

*:o) Koy

3:] yc

3:[ Oe oea oo

d8= o£p ax oax oo e

(:I eoo

<:-I ya

K:P Pe£o c poeepo

:-: Mya

X-( oep

[] O

~~:-( op

O |-) Peo

8 :-I oe

>:-I yeece

3:o[ Oe oy

8 ecoeoc

:)

:]

:@ Bo

:D Cec

:I ya

:( pyc, oopޣ

:[ Coce oxo

:O poo oop

:Q Kypy

:* o, oey

|I C

|O ea

:P

=)

C=}>;*{ yca po oap ape

}:^#}) . ͣ.